info@vinapsmc.vn
0353664456
Lô 1699 KCN Long Định, Huyện Cần Đước, Long An, Việt Nam

Sản phẩm bền vũng theo thời gian

Một ứng dụng của Cừ bản bê tông dự ứng lực

Sản phẩm Tà vẹt tầu điện

Là đơn vị cung cấp Tà vẹt cho tuyến Metro đầu tiên tại Tp.HCM

Kiểm tra theo tiêu chuẩn

Sản phẩm luôn được kiểm tra

Thiết bị chuyên dụng

Thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất
Chat ngay với chúng tôi!
Liên hệ hotline để được tư vấn!